Skip directly to content

Mateřská škola Akademie věd ČR

Mateřská školka Akademie věd ČR  se nachází v mimořádně klidném prostředí v areálu ústavů Akademie věd ČR.

Prostorově komfortní školka je koncipována pro 20 dětí ve věku od 2 od 7 let.

Školka je otevřena celoročně, od pondělí do pátku od 7.30 do 17:30 hod. Do provozu byla uvedena začátkem roku 2011 je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení,  v květnu 2012 získala tuto akreditaci v plném rozsahu.

V té době získal Ústav molekulární genetiky AV ČR podporu k projektu Firemní Mateřská škola AV ČR. Tento projekt je podpořen v rámci operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA), a je spolufinancován evropským sociálním fondem (ESF). Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.

Evopský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Blížší informace o projektu.

Jsme partnery: